อบรมศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยี ขอนแก่น


บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน