ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2563


บรรยากาศซ้อมดับเพลิง

บรรยากาศซ้อมดับเพลิง

บรรยากาศซ้อมดับเพลิง

บรรยากาศซ้อมดับเพลิง

บรรยากาศซ้อมดับเพลิง

บรรยากาศซ้อมดับเพลิง

บรรยากาศซ้อมดับเพลิง

บรรยากาศซ้อมดับเพลิง

บรรยากาศซ้อมดับเพลิง

บรรยากาศซ้อมดับเพลิง

บรรยากาศซ้อมดับเพลิง

บรรยากาศซ้อมดับเพลิง