คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต


บรรยากาศการเยี่ยมชม

บรรยากาศการเยี่ยมชม

บรรยากาศการเยี่ยมชม

บรรยากาศการเยี่ยมชม