งานทำบุญตักบาตร บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด


บรรยากาศงานทำบุญ

บรรยากาศงานทำบุญ

บรรยากาศงานทำบุญ

บรรยากาศงานทำบุญ

บรรยากาศงานทำบุญ