กิจกรรมปลูกป่าเพื่อแผ่นดินในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน


บรรยากาศกิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรม