อบรมศึกษาดูงาน จากคณะเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ม.อุบล


บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน