อบรมศึกษาดูงาน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตร


บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน