อบรมศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน