Loading...

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ผลิตจากปลาคุณภาพดี บรรจุด้วย เครื่องจักรทันสมัย ได้รับมาตรฐาน GMP, ISO9001 , HACCP , BRC , ฮาลาล ISO/IEC 17025

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

สินค้าใหม่คู่ครัวไทย ได้แก่ น้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำปลารสกลมกล่อม สะอาด สะดวก อร่อยได้ทุกเวลา


ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและส่งออก

เรามีบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และส่งออก ต่างประเทศ มากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก


oyster

น้ำปลาแท้เกรดพรีเมี่ยม

หมักตามธรรมชาติ นาน 18 เดือน มีโปรตีนสูง น้ำปลาแท้ ชั้นคุณภาพที่ 1
ได้รับรองมาตรฐาน มอก.

oyster

ข่าวสารบริษัท

อบรมศึกษาดูงานนักเรียนโรงเรียน CHANGKAT จากประเทศสิงคโปร์

นักเรียนโรงเรียน CHANGKAT จากประเทศสิงคโปร์ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟงานพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน(มยส.)

งานพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน(มยส.)งานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน ประจำปี 2561

งานพิธีมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน ประจำปี 2561บริษัท น้ำปลาพิไชย ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 3

บริษัท น้ำปลาพิไชย ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 3อบรมศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

อบรมศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์อบรมศึกษาดูงาน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตร

อบรมศึกษาดูงาน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรอบรมศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยี ขอนแก่น

อบรมศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยี ขอนแก่นคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อบรมศึกษาดูงาน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ม.อุบล

อบรมศึกษาดูงาน จากคณะเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ม.อุบล